Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2012

aperfiderium

January 03 2012

aperfiderium
6838 7c80 500
OHNJE:<

December 25 2011

aperfiderium
7529 50fb
orgasmic.
Reposted byamaiaaFloydTheBarbercattolicocondensator
aperfiderium
7496 3c60 500
aperfiderium
7174 e591 500
mój <3
Reposted bycondensator condensator
aperfiderium
7169 dfc9
Reposted byitsatrapKredzia

December 24 2011

aperfiderium
0408 d0e1
bardzo wszystkiego dla mnie świątecznie najlepsiejszego :) życzę sobie aby dalej być taką zimną suką, nigdy się nie poddawać i budować kawałek po kawałeczku swoje lodem skute imperium. 
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
aperfiderium
9327 7405 500
Reposted fromNatti Natti viavermis vermis
aperfiderium
9711 fdeb
Reposted byDeactivateddippitapczanworlditsatrapszaaatangregglesjbeanzhawkieBubuzombierwarhEnixmickapijak
aperfiderium
9698 68b3
aperfiderium
9680 04b3
Reposted byaenenaancka93malaczarnakawa

December 23 2011

aperfiderium
7558 0cf9
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid vianikotyna nikotyna

December 22 2011

aperfiderium
8055 f660 500
WESOŁYCH ŚWIĄT - ZWIERCIADŁA BIAŁYSTOK.
Reposted bypijak pijak
aperfiderium
8010 1dbd 500

December 20 2011

aperfiderium
1670 4f6c
Reposted fromzagadka zagadka viaCOCOwhatever COCOwhatever
aperfiderium
8530 8838
Reposted fromcoinoperatedboy coinoperatedboy viacefuj cefuj

December 17 2011

aperfiderium
Cycki to są cycki, czyli Buc Bez Empatii radzi
Reposted fromula ula viacynamon cynamon

December 16 2011

aperfiderium
aperfiderium
Potrzebuję Mężczyzny. Faceta z krwi i kości, a nie jakiegoś chłopaczka, który będzie robić podchody i będzie bał złapać mnie za rękę. Chcę Mężczyzny, który będzie wiedział czego chce, który pewnie mnie obejmie i pocałuje tak, że zmiekną mi kolana...

December 13 2011

aperfiderium
2529 17fa 500
Reposted fromboooring boooring
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl